2022 őszén kezdtük meg a parképítési munkálatokat a XIII. kerületben újonnan kialakításra kerülő Thurzó park területén. A pihentető zöldterület megvalósításának határideje május 15, ezért gőzerővel folyik a munka. Csapatunk az előre meghatározott tervek és ütemezés szerint halad, hogy minél hamarabb átadhassuk a parkot a környék lakóinak.

Cikksorozatunk előző részében a tervezési, valamint a földmérési feladatokat jártunk körül részletesen. Aktuális cikkünkben pedig az elmúlt egy hónapban történt parképítés munka folyamatairól számolunk be.

Faültetés és növényültetés a Thurzó parkban

Faültetés és növényültetés a Thurzó parkban

A faültetés nyomán kezd alakot ölteni a Thurzó park

Január hónapban a földmérés, valamint a tereprendezés, illetve a fák helyének kijelölése történt. Ezek elvégzéséhez első lépésként 30 cm vastagságú terepszint bontást végeztünk. A nyomvonalak, valamint a fák helyének kijelölését követően pedig a külső határoló kerítés betonalapjának az építését, valamint szegélyezési munkálatokat végeztük. A mérések és kijelölések elvégzése után még szintén januárban talajjavítás érdekében 1041 m3 termőföldet, illetve a sziklákat is a helyszínre szállítottuk.

Mindezekre építve február hónapban fák és más növények ültetésével folytattuk a munkát. A tervezett 77 db fából 72-t, a 3400 db cserjéből pedig 3000 db ültettünk el. A további fák és cserjék a munkálatok miatt nem kerültek eddig elültetésre, ugyanis ezek tervezett helyén jelenleg még felvonulási terület van kialakítva.

Az előnevelt fáknak jelentős stresszt jelent az átültetés, ezért az elkövetkező hónapokban kiemelten fontos az optimális környezet megteremtése számukra. Vízhálózat hiányában, amely csupán a parképítés későbbi fázisában kerül kialakítása, minden nap kézzel öntözzük az elültetett fákat és cserjéket, melyhez tartályban szállítunk elegendő mennyiségű vizet a helyszínre.

Az öntözés mellett fokozott figyelmet fordítunk mind az újonnan ültetett, mind a megőrzött fák gyökérzónájának védelmére. A fákat szennyeződéstől mentes, friss táptalajba ültettük, azonban az építkezési terület fokozott veszélyforrást jelenthet, ezért óvjuk a fákat a tömörödéstől, a szennyeződéstől, valamint a fizikai behatásoktól egyaránt.

Talajjavítás és alakító földmunka végzése a Thurzó park területén

Talajjavítás és alakító földmunka végzése a Thurzó park területén

Kialakul a Thurzó park terepszintje: talajjavítás és mikrodomb építés

A park teljes területén nagy mennyiségű alakító földmunkát végeztünk, kezd kialakulni a park végleges terepszintje. 500m3 friss termőföldet terítettünk szét átlagosan 30-50 cm vastagságban, azonban a változatos terep kialakítása érdekében mikro-dombokat is kialakítottunk a területen.

A parkot körül határoló kerítés betonalapjai teljesen elkészültek, valamint a szegélyezés jelentős része is megvalósult, közel 700 folyóméter került lerakásra. A park területén kialakított támfalak szinte teljesen elkészültek, valamint a tervezett két lépcsőből az egyik már kialakításra került.

A gépészeti, valamint a vízóra aknát megépítettük, illetve a csatornázás, az ivó és öntözővíz betáplálásának csöveit lefektettük, már csak a bekötésük maradt hátra. Az öntözőrendszer gerincét lefektettük, és a szórófejek telepítése is elkezdődött a park területén. Továbbá a kapuknál folyamatban van a térkőburkolat lerakása, illetve az alépítményezések felével is elkészültünk.

A munka folytatódik

A Thurzó park májusi átadásáig azonban még sok munka áll előttünk, melyeket havi lebontásban ütemezünk. Márciusban szeretnénk befejezni a földmunkálatokat és a talajjavítást, az alapépítményezést, valamint a szegélyezést és burkolatok lerakását. Emellett szintén erre a hónapra ütemezzük a

  • kerítés megépítését,
  • a kapuk behelyezését, majd azt követően
  • a parkbútorok kihelyezését.

További növényzetet, évelőket, valamint díszfüveket áprilisban ültetünk. Véglegesítjük az öntözőrendszert, illetve gyepszőnyeggel füvesítjük a területet, valamint fenyőkéreg terítést és végzünk a park területén. Véglegesítjük a burkolatokat, a csatlakozási részeket és fugázásokat. Továbbá a helyszínre szállítjuk a konténer épületet és a játszóeszközök is kihelyezésre kerülnek.

Így a májusi átadás előtt már csak a tesztüzemek elvégzése, hibajavítások, finomítások, valamint az utolsó beállítások elvégzése marad, melyekről cikksorozatunk következő részeiben szintén beszámolunk majd.

Teljes körű parképítés a Parkfenntartó szolgáltatása

Parképítési munkáinkat nagy odafigyeléssel, a megrendelővel előre meghatározott tervek alapján, teljes körű, alapos kivitelezőként valósítjuk meg. A munkánk kiterjed a kertészeti munkákra, a növények ültetésére, a rendszeres karbantartásra és a zöld területek tervezésére.

Számos referencia munkával rendelkezünk parképítés területén, köztük többek között a Vizafogó park, és Pillangó park építését is szakembereink kivitelezték. Szaktudásunk és tapasztalataink a zöldterületek fenntartásában és tervezésében örömmel bocsátjuk az Ön rendelkezésére a fenntartható városi fejlődés eléréséhez.

Kapcsolódó szolgáltatások