A köztisztaságot alapvetően városkezelői, azaz önkormányzati feladatnak szokás tekinteni, ám a helyzet nem ennyire egyszerű. Vannak területek, ahol az önkormányzatok jellemzően saját hatáskörben végzik a közterület takarítását, de léteznek lakóházi előkertek, melyek még a magán telek részének számítanak, így a lakók felelőssége ezek a karbantartása. Időnként előfordul az is, hogy a lakók a ház előtt álló közterületet is “művelésbe vonják”, és vannak, ahol mi, parkfenntartók dolgozunk.

A közterület takarítás feladatmegosztása

Amint arról már írtunk, a közterület fenntartás szerepe kifejezetten nagy a városlakók életminőségének növelésében és így az adott város megítélésében.

Az utcák, parkok és más közös terek tulajdonosa vagy kezelője túlnyomórészt az önkormányzat, tehát az ő feladatuk megoldani a közterület takarítását. A konkrét munkát azonban nem minden esetben saját maguk végzik el. Gyakran inkább átadják profi alvállalkozónak, de a legtöbb esetben ilyenkor is megmarad az ellenőrzés, sőt az irányítás is a terület tulajdonos önkormányzatnál. Ők ellenőrzik és rendelik meg a munkákat.

Érdemes tehát megvizsgálni, hogy ki, mivel tud hozzájárulni közös életterünk javításához!

Az önkormányzat feladatai

Jellemzően az utcák takarítását az önkormányzat végzi, saját csapatával. Ez egyben szociális szerepvállalás is, olyan munkaerő alkalmazásával, akik nehezen helyezkednek el másutt. Legtöbbször azok a feladatok tartoznak ide, amik nem igényelnek nagy szakértelmet, de gyakori, ismétlődő munkafolyamatok, mint például az utcaseprés. És nem csak a hulladék ad munkát, hanem az őszi avargyűjtés és a téli járda síkosság-mentesítés is.

Elszállításra váró ágak a gallyazás után

Elszállításra váró ágak a gallyazás után

 

Az illegális szemétlerakás is önkormányzati hatáskör, ám itt gyakran bevonnak szolgáltató partnereket, például minket, a Parkfenntartót. Ebben a folyamatban szerepet kap a QTA térinformatikai rendszer, ugyanis ebben rögzíti az önkormányzat az elszállításra váró hulladék címlistáját. Az illegálisan lerakott hulladékot egyedileg tervezett ütemezés szerint gyűjtjük be, melynek megtörténtét vagy a QTA-n ellenőrzi az Önkormányzat, vagy a listán szereplő címek közül néhány véletlenszerű felkeresésével.

A lakók kötelességei

Az ingatlantulajdonosok felelősséggel tartoznak a saját zöldterületeikért, és ezek művelésekor figyelemmel kell lenniük a közérdekre.

Például a parlagfű mentesítés kötelező. Az ingatlanról kihajló ágakat le kell gallyazni a balesetmentes közlekedés biztosításáért, viszont fát kivágni sok területen csak önkormányzati engedéllyel szabad. Sarkon lévő telkek esetében oda kell figyelni az utak beláthatóságára, tehát például nem szerencsés ilyen helyszínen bokrot, sövényt telepíteni.

Ezen túlmenően az ingatlan tulajdonosok felelnek a telek körüli közterületen található gyalogút szakaszért, és az ott található zöldsávért is. Tehát az ő kötelességük ezek gondozása, tisztán tartása, avar- és fagymentesítése is.

Közterület-fenntartók tevékenységei

Vannak olyan közterület takarítási feladatok, amik az önkormányzat illetékességébe tartoznak ugyan, de saját munkaerő fenntartása helyett bevonnak erre specializálódott külsős cégeket. Legtöbbször a szaktudást, célgépeket igénylő feladatoknál jellemző ez. Például tipikusan ilyen lehet a zöldterület- és parkfenntartás, a játszóterek, tavak, pihenő övezetek minőségi fenntartó tevékenysége.

Szakértelmet, tervezést és pontos munkavégzést igényel egy virágzó városi park

Szakértelmet, tervezést és pontos munkavégzést igényel egy virágzó városi park

 

Többnyire az illegálisan lerakott hulladék elszállítását is szakcég végzi, mert az ismeretlen eredetű zöldhulladék, bútor, bojler, gumikerekek, és hasonló lomok elszállítása esetén szintén számít a megfelelő gépesítettség. A Parkfenntartó például évente 5-6 ezer köbméter zöld és egyéb hulladékot szállít el önkormányzati megrendelés nyomán.

Hogy zajlik a megrendelés, a közös munka az Önkormányzat és Parkfenntartó között?

E munka megszervezését az Önkormányzat pontos, négyzetméter alapú kerületi térképpel és munkatervvel segíti. Tehát mindig ismert, hogy egy adott zöldterület határai meddig tartanak, mennyi munkát kell ott végeznünk.

Érdemes tudni, hogy az önkormányzat rendeli meg feladatokat a szerződéses egységár és munkanem táblázatból. Azaz van befolyása arra is, hogy az adott feladatot mikor, illetve, hogy kézi vagy gépi erővel végzi-e a fenntartó. Nem minden esetben élnek ezzel, de lakó-pihenő övezetekben előfordul, hogy a zajártalom csökkentése is szempont, nem csak a munka gyorsasága és költsége.

Megoldásaink a rendezett és tiszta közterületekért

A Parkfenntartó csapatának komoly gyakorlata van park és közterület fenntartásban. Ez sokkal többet jelent, mint fűnyírást, lombseprést és szemétszedést. A virágágyások, cserjék és fák gondozása, járdák és utcabútorok tisztán és rendezetten tartása szakértelmet és speciális gépparkot igényel.

Modern kézi eszközökkel tiszta, halk és hatékony a munka

Modern kézi eszközökkel tiszta, halk és hatékony a munka

 

A munka a tervezéstől indul, hiszen az olyan parkokat lehet igazán jól karbantartani, melynek létesítésekor vagy felújítása idején a fenntartás szempontjaira is figyelemmel voltak. A vízellátás is a parkfenntartási feladatok közé tartozik. Mind a növények öntözése, mind pedig a parkot használó emberek és kisállatok itatása egyaránt.

Manuálisan végzett közterület takarítás

Bizonyos feladatok megrendelésekor az önkormányzat kikötheti, hogy speciális körülmények okán kézi erővel végezzük el az adott munkafolyamatot.

Például, sarabolás – térkövek és járdák gyomirtása – rendelése esetén, a terület nyugalma érdekében előfordul, hogy a megrendelés szerint kézzel kell elvégeznünk a munkát. Ezáltal a munkagépek hangja nem zavarja a lakókat.

Kézzel történő metszés a Pillangó parkban

Kézzel történő metszés a Pillangó parkban

 

A parki területeken általában kézi erővel történik a tisztítás, hogy a kaszálás után a zöldhulladék tiszta maradjon, így le tudjuk adni.

Vannak olyan növénygondozási és karbantartási feladatok, például évelők telepítése, metszés, utcabútorok festése-javítása, amelyek gépesítése nem megoldható. Ezekhez mindig szükség lesz professzionális, hozzáértő csapat manuális munkájára.

Gépesített folyamatok

A megfelelő gépesítés lehetővé teszi a gyors és hatékony járdatakarítást, zöldhulladék rakodást, kaszálást, locsolást, illetve magas fák gondozását vagy a hulladék ágak feldolgozását.

A parkfenntartás egyik alapvető szükséglete a megfelelő géppark

A parkfenntartás egyik alapvető szükséglete a megfelelő géppark

 

Az elmúlt évek során kézi gépparkunkat akkumulátoros eszközökkel frisstettük, mert halkabbak és gazdaságosabbak is mint benzines társaik. A nagyobb munkákhoz saját teherautót és egyéni felépítményeket is használunk.

Digitális nyomonkövetés

A feladatok naplózása, elszámolása, illetve az illetékesség kérdése a parkfenntartás nagy kihívása. A Parkfenntartó egyik legnagyobb erőssége, hogy digitális nyomonkövetést biztosít erre a célra, a QTA térinformatika segítségével.

Közterületekre kihelyezett kuka ürítése, a hulladék elszállítása fényképpel, térképen követhető és naplózható. Az illegálisan lerakott hulladék elszállítását is sok esetben a QTA segítségével szervezi az önkormányzat és a Parkfenntartó Kft. Ilyen esetben akár a hulladékfajták és mennyiségek naplózása is megoldható.

A rendszer az illetékességi kérdéseket is segíti tisztázni, hiszen minden naplózott esemény térképen követhető, így segíthetik egymást a közterület takarításáért felelős szereplők.

Kapcsolódó szolgáltatások